فراخوان حمایت از تقویم سال 1397

اخبار شمس

آدرس: تهران/انتهای جمالزاده شمالی – کوچه نادر – تقاطع با کوچه پروین – پلاک ۶ – ساختمان پروین – زنگ ۱۶
آدرس دوم: تهران/انتهای بلوار کشاورز – بیمارستان امام خمینی(ره) – انستیتو کانسر ایران – رادیوتراپی – طبقه ۳ – مرکز تحقیقات سرطان.
تلفن:  ۶۶۵۷۸۵۲۲-۰۲۱    –   ۶۶۹۲۲۸۸۳-۰۲۱   |     ایمیل: shamsngo.ir@gmail.com

منتظر حضور گرم شما در رسانه های خیریه شمس هستیم: