آدرس: تهران/خیابان فاطمی غربی – کوچه پروین – پلاک ۶ – ساختمان پروین – زنگ ۱۶
آدرس دوم: تهران/انتهای بلوار کشاورز – بیمارستان امام خمینی(ره) – انستیتو کانسر ایران – رادیوتراپی – طبقه ۳ – مرکز تحقیقات سرطان.
تلفن:  ۶۶۵۷۸۵۲۲-۰۲۱    –   ۶۶۹۲۲۸۸۳-۰۲۱   |     ایمیل: info@shamsngo.ir  –  shamsngo.ir@gmail.com

منتظر حضور گرم شما در رسانه های خیریه شمس هستیم: