آدرس دفتر مرکزی: انتهای جمالزاده شمالی – کوچه نادر – نبش کوچه پروین – پلاک ۶ – ساختمان پروین – زنگ ۱۶

آدرس: تهران/انتهای بلوار کشاورز – بیمارستان امام خمینی(ره) – رادیو تراپی – طبقه ۳ – مرکز تحقیقات سرطان

تلفن: ۶۶۹۲۲۸۸۳-۰۲۱    ۶۶۵۷۸۵۲۲-۰۲۱    تلفاکس: ۶۶۵۷۸۵۲۲-۰۲۱       کد پستی: ۱۴۱۹۷۳۳۱۴۱