آموزش و اطلاع رسانی صحیح به جامعه یکی از  سه اهداف اساسی موسسه میباشد، موسسه همواره سعی دارد با تهیه منابع آموزشی کاملا علمی زیر نظر متخصصین انستیتو کانسر ایران سطح دانش جامعه در خصوص پیشگیری و درمان سرطان را ارتقا ببخشد.

فهرست