پشتیبانی یادبود مجازی شمس

اگر برای بخش یادبود مجازی درگذشتگان موسسه خیریه شمس پیشنهاد یا انتقاد و یا نیاز به پشتیبانی دارید از طریق فرم زیر با این واحد مکاتبه بفرمایید.

 

  • (این فیلد اختیاری هست)
فهرست