مرحوم بیژن بهمنی

یادبود مجازی
مرحوم بیژن بهمنی

ایجادکننده صفحه: مهتاب بهمنی (دختر)

ای سرو ، سایه از سر ما بر گرفته ای
خود رفته ای و منزل دیگر گرفته ای
ای خاک تیره پدر ما را عزیز دار
این نوره چشم ماست که در بر گرفته ای

لیست خیرین و نذورات

“صدقات خیراتی که برای مرحوم  واریز شود صرف کمک به بیماران مبتلا به سرطان و سایر امور خیریه و اهداف موسسه خیریه شمس می شود. خیریه شمس امین و قدردان خانواده و دوستان مرحوم می باشد.”

ذکر صلوات، قرائت قرآن و اهدای نذورات به خیریه

برای:
صلوات برای شادی روح اموات

0صلوات تا کنون فرستاده شده است!

برای کار صلوات شمار فعال بودن جاوا اسکریپت ضروریست.

برای:
قرائت فاتحه

0صلوات تا کنون فرستاده شده است!

برای کار صلوات شمار فعال بودن جاوا اسکریپت ضروریست.

تلاوت آیه الکرسی:

فهرست