پویش ملی سرطان پستان 

جدول برنامه ها

1397/7/25 – برگزاری همایش و پرسش و پاسخ علمی –  بیمارستان امام خمینی تهران

۱۳۹۷/۸/۳ – برنامه پیاده روی جمعی و معاینه رایگان پستان و مشاوره تغذیه – پارک شهر تهران

۱۳۹۷/۸/۶ – معاینه رایگان پستان و مشاوره تغذیه – پارک فرهنگسرای بهمن

اخبار پویش