نشریه مورد نظر را جهت مطالعه انتخاب نمایید

نشریه سروش شمس – شماره 5 – بهمن و اسفند ۱۳۹۷

سه قاب از زندگی
فرهاد حسن‌زاده نویسنده، روزنامه‌نگار و طنز‌پرداز   سه قاب از زندگی قاب اول. وقتی شنیدم برادرم دچار سرطان شده فاصله بیمارستان میلاد تا خانه را...
هفت‌سین سلامتی ما
دکتر کاظم زنده‌دل دانشیار مرکز تحقیقات سرطان انستیتو کانسر ایران   هفت‌سین سلامتی ما سال 1397 رو به پایان است و اندک‌اندک آماده سال نو...
بازگشت دوباره به زندگی
بهروز قهرمانی روزنامه‌نگار سال‌هاست با یکی از همکاران عزیزم، رفیق گرمابه و گلستانیم. انسان والایی که پس از بازنشستگی، رسیدگی به امور افراد بی‌سرپرست و...
سرطان ریه
مهران آماده رستمی دکتر آذین نحوی جو دکتر بیتا کلاغچی ریه‌ها اندام‌های مخروطی شکلی هستند، شامل مجراهای هوایی بزرگ به نام برونش و راه‌های هوایی...