نشریه مورد نظر را جهت مطالعه انتخاب نمایید

نشریه سروش شمس – پیش شماره ۳ – بهمن ۱۳۹۶

مرسی که سالمی عزیزم!
مرتضی تفرشی پسرم دارد از خانه بیرون می‌رود، می‌گوید:« تاریخ ۲۵اسفند یادت باشه.” دلم هُری می‌ریزد. این تاریخ را صدبار به خودم یادآوری کرده‌ام… ”...
قلیان هم‌نفسِ سرطان
سیما افراشته دکتر مریم مرزبان دکتر کاظم زنده دل تاریخچه قلیان به قرن ۱۶ در هند می‌رسد؛ بعدها در ایران، ترکیه و مدیترانه شرقی نیز...