موسسه غیر دولتی شناخت و مهار سرطان – شمس به همت متخصصین سرطان و مسئولین مرکز تحقیقات سرطان و انستیتو کانسر ایران با همکاری خیرین و دلسوزان کشور و با هدف حمایت از برنامه های مختلف مربوط به کنترل سرطان شامل: پیشگیری، تشخیص زودرس، درمان و حمایت های تسکینی تاسیس گردیده است.

چشم انداز:

دستیابی به جایگاهی متفاوت در پیشگیری، درمان و حمایت از بیماران مبتلا به سرطان ایران

رسالت:

ما با بهره مندی از شواهد معتبر و برترین عملکردها در سطح ملی و بین المللی با دانش، تجربه و مهارت متخصصین حرفهای در زمینه پیشگیری و درمان سرطان خود را موظف به ایجاد و توسعه الگوهای مناسب به منظور ارتقاء سبک زندگی سالم عموم مردم، حمایت و بهبود کیفیت زندگی مبتلایان به بیماری سرطان و خانواده ایشان می دانیم. مشارکت خیرین و فعالیت های مردم نهاد، مبنای توسعه کمی و کیفی فعالیت های غیرانتفاعی موسسه است.