پژوهش های منتخب و نیازمند حمایت خیریه شمس

(فراخوان اسفند1399 )

عناوین پژوهش ها:

  • نقش سموم کشاورزی ِدر بروز سرطانها در کشور
  • نقش مشکلات دسترسی به خدمات تشخیصی و درمانی استاندارد در تاخیر و نقص در تشخیص و درمان سرطان در استانهای مختلف کشور
  • امکان سنجی استفاده ساخت واکسنهای سرطان با استفاده از امکانات و موفقیتهای اولیه تولید واکسن کووید19 در کشور
  • ساخت اندام مصنوعی پستان برای بیماران سرطانی با استفاده از پرینترهای سه بعدی

توضیحات

الف) عناوین بر اساس تاریخ دریافت توسط این موسسه تنظیم شده اند و شماره ها نشاندهنده اولویت بخش پژوهش موسسه شمس نیستند. با توجه به تخصصی بودن جزییات طرح ها هر عنوان بهمراه توضیحات مختصر مجری  در اینجا آمده اند. فایل های کاملتر این پژوهش ها در موسسه موجود هستند. در صورت نیاز به هر گونه توضیحات بیشتر میتوانید از طریق راه های ارتباطی با این موسسه تماس بگیرید.

ب) در صورت تامین بودجه از سوی خیرین محترم برای هر طرح،  از محققین خواسته خواهد شد که طرح کامل پژوهشی را با جزییات کامل تدوین کنند و برای تصویب و اجرا به شورای پژوهشی ارسال کنند.

ج) نتایج حاصل از هر طرح  نیز در همین سایت در دسترس خواهند بود و در هر مرحله نیز خیرین محترم میتوانند از پیشرفت طرح مورد حمایت خود مطلع گردند.

  • عنوان پروژه شماره یک

آیا مصرف سموم کشاورزی در بروز سرطان ها در کشور ما تاثیر دارد. 

اهمیت اجرای طرح:  موضوع سرطان زایی سموم کشاورزی در دنیا خیلی مهم است و کشورهایی که موفق شدن، اثر سموم را نشان بدهند قوانین استفاده از سموم کشاورزی را تغییر داده اند و سمومی را استفاده می کنند که عوارض سرطان زایی ندارد. همچنین به مردم آموزش می دهند که در استفاده از سموم احتیاط کنند. با توجه به اینکه کشاورزی یکی از مهمترین مشاغل کشور است، احتمال اینکه استفاده از سموم باعث ایجاد سرطان ها در کشور ما بشود و جود دارد و برای پیشگیری از این نوع سرطان ها باید این طرح تحقیقاتی در کشور ایران اجرا بشود.

هزینه طرح: 500 میلیون تومان – بودجه مورد نیاز 350 میلیون تومان

  • عنوان پروژه شماره دو 

بیماران مبتلا به سرطان چه مشکلاتی از نظر دسترسی به خدمات تشخیصی و درمانی استاندارد در استانهای مختلف کشور  دارند

اهمیت اجرای طرح:  متاسفانه وضعیت بقای سرطان ها در کشور ما خوب نیست  و بیماران مبتلا به سرطان به طور متوسط بیشتر از کشورهای پیشرفته فوت می کنند. که بخشی به دلیل تاخیر در تشخیص است و بخشی هم به دلیل مشکلات دسترسی به درمان استاندارد و متاسفانه نمی دانیم این مشکل چقدر چدی است و چقدر می شود این مشکل را مشخص کرد و برای کاهش آن در کشور اقدام کرد. انجام این مطالعه در یافتن سوالات موجود در این باره مفید بوده و نتایج حاصل تاثیر مهمی بر تصمیمات مسئولین خواهد داشت.

هزینه طرح : 500 میلیون تومان – بودجه مورد نیاز 250 میلیون تومان

  • عنوان پروژه شماره سه

امکان سنجی استفاده از زیرساختهای ایجاد شده در کشور بدنبال ساخت و موفقیتهای اولیه واکسن کووید19 برای توسعه واکسن ها و روشهای نوین ایمونوتراپی سرطان در فاز پیش بالینی

اهمیت اجرای طرح :  اکنون بخوبی میتوان گفت که بدنبال همه گیری بیماری کووید 19 ، در عین همه مشکلات و رنج ایجاد شده جهشی بزرگ در فناوری تولید واکسنهای نسل جدید در جهان و کشور بوجود آمده است . بخش بزرگی از این جهش محصول تجربه ناشی از سالها تلاش برای ساخت واکس های سرطان بوده است که به سمت ساخت واکسن برای این بیماری روانه شدند. اکنون این سوال مطرح شده است که چرا نباید در ساخت واکسن های سرطان تسریع ایجاد نمود. با توجه به ساخت واکسنهای بر علیه کووید در کشور زیرساختهای موجود برای واکسن سازی توسعه خوبی یافته اند  که می توانند در این زمینه هم بکار گرفته شوند. در مرحله نخست که شامل انجام این طرح می باشد لازم است هماهنگی لازم ایجاد گردد تا بدانیم کدام سرطانها و کدام درمانهای احتمالی بهترین گزینه ها  برای انتخاب با توجه به تکنولوژی موجود در کشور هستند. در این طرح پژوهشکده سرطان با کمک موسسات واکسن سازی بزرگ کشور برای این کار تلاش خواهد نمود.

هزینه طرح : 100 میلیون تومان – بودجه مورد نیاز 58 میلیون تومان

  • عنوان پروژه شماره چهار:

ساخت اورتزهای سیلیکونی پستان برای بیماران سرطانی با استفاده ازپرینترهای سه بعدی

اهمیت اجرای طرح :  سرطان پستان شایع ترین سرطان ها در بین زنان  در ایران است. در بسیاری از موارد جهت درمان سرطان پستان از جراحی  و برداشتن قسمتی یا تمامی بافت پستان (ماسکتومی) استفاده می شود. یکی از مسائلی که بعد از عمل ماسکتومی اهمیت دارد بازسازی شکل بافت از دست رفته است. یکی از روشهای موقت برای جبران مشکلات ظاهری عمل ماسکتومی استفاده از اورتز های سیلیکون پستان است.  متاسفانه در حال حاضر این اورتزها  با قیمت بالا و به تعداد محدود از خارج از کشور تهیه می شوند و هدف از این طرح ساخت این اورتز ها با قیمت کمتر و کارایی مناسب و در موارد مورد نیاز بصورت شخصی در داخل کشور است.

هزینه طرح : 230 میلیون تومان – بودجه مورد نیاز 160 میلیون تومان

فهرست