امیدنامه

در بخش امیدنامه موسسه خیریه سرطان شمس دلنوشته های بیماران یا درمان شدگان سرطان درج می شود.
در این راستا اگر شما مخاطب عزیز هم مطلبی دارید از طریق [این قسمت] حتما با ما در میان بگذارید.

سرطان به من آموخت

سرطان به من آموخت بهتر ببینم بهتر بشنوم و بیشتر لذت ببرم از داشته هایم از وجود فرشته ای مثل مادر که وجودش آرامشکده ای…

پشت بام ستاره

دیشب از پشت بام ستاره ماه برقلب من وحی میشد آسمان صاف واندیشه باران آه !بر قلب من وحی میشد دیشب از پشت بام ستاره…

ارسال مطلب برای بخش امیدنامه شمس

  • فایل ها را به اینجا بکشید
    Max. file size: 1 MB, Max. files: 3.