طرح های پژوهشی و پایان نامه های حمایت شده

موسسه خیریه شمس با توجه به ماموریت تعریف شده، در سالهای قبل طی فراخوان 31 پایان نامه و طرح پژوهشی مرتبط با سرطان حمایت کرده است.

فهرست طرح های منتخب به شرح ذیل می باشد:

 1. تبین نیازهای حمایتی و تسکینی بیماران مبتلا به سرطان و انطباق برنامه ملی جامع مراقبت های حمایتی و تسکینی سرطان با نیاز های شناسایی شده و توسعه آن
 2. بهبود طراحی و ارزیابی عملکرد یک سیستم بازسازی کننده ناحیه فک پایین براساس شاخص قابلیت اطمینان
 3. تخمین تمایل به پرداخت زنان برای غربالگری سرطان پستان با ماموگرافی در شهر تبریز با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط
 4. بررسی میزان بیان و متیلاسیون ژن keap1 در نونه بیوپسی بیماران به سرطان معده و مقایسه آن با نمونه های بیوپسی افراد غیر مبتلا به سرطان معده
 5. استفاده از miRNA به منظور مهار فاکتور های تعامل کننده با گیرنده آندروژن و بررسی اثرات آن بر بقای رده های سلولی سرطان پروستات
 6. بررسی داربست های هیدروژلی سه بعدی بر پایه ژلاتین بعنوان مدل سرطانی خارج بدنی و بررسی نرخ نفوذ نانو ذرات مغناطیسی
 7. تعیین شاخص های مناسب ارزیابی کیفیت مراقبت های بالینی در سرطان کولورکتال در انستیتو کانسر
 8. ارائه مدل پورتال اختصاصی برای زنان مبتلا به سرطان پستان در ایران
 9.  بررسی اثر مهاری نانو ذرات کپسوله شده متفورمین و کورکومین بروی بیان ژن تلومر از در رده سلولی T-47D سرطان پستان
 10. بررسی شاخص های ثبت مراقبت، تشخیص، درمان بیماران مبتلا به سرطان پستان
 11. بررسی شاخص های ثبت مراقبت، تشخیص، درمان بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال
 12. مقایسه هزینه های هفته آخر بیماران مبتلا به سرطان در بخش طب تسکینی و بخش های عمومی
 13. راهنمای تغذیه بیماران مبتلا به سرطان

لیست کامل پژوهش های مورد حمایت و میزان گرنت موافقت شده

ردیف عنوان طرح مقطع پایان نامه استاد راهنما دانشگاه (میلیون تومان)
1 تبین نیازهای حمایتی و تسکینی بیماران مبتلا به سرطان و انطباق برنامه ملي جامع مراقبت هاي حمايتي و تسكيني سرطان با نيازهاي شناسايي شده و توسعه آن دکترا (Ph.D) دکتر رضا نگارنده علوم پزشکی تهران 12
2 کشت مقیاس پذیر سلول‌های دندرتیک مشتق از سلول‌های بنیادی پرتوان القایی انسان

 

دکترا (Ph.D) دکتر سیده نفیسه حسنی علم و فرهنگ 12
3 ارزیابی توانایی مهاجرت و قدرت تهاجمی مدل سلولی HCC (Huh-7  HLE,   HLF, )پس از تیمار با لینولئیک اسید به عنوان لیگاند بیولوزیک HNF4α کارشناسی ارشد دکتر مسعود وثوق علم و فرهنگ 7
4 تولید وتعیین خصوصیات آنتی بادی مونوکلونال موشی علیه نوکلئولین

 

دکترا (Ph.D) دکتر علیرضا رفیعی علوم پزشکی مازندران 12
5 تولید سلول های NK کشنده از سلول های CD34+ خون بند ناف جنینی توسط فعالسازی همزمان مسیرهای RAS/MAPK و PI3K/AKT v برای ایمونوتراپی سرطان دکترا (Ph.D) دکتر مرضیه ابراهیمی علوم پزشکی بیرجند 12
6 سنتز، تعیین خصوصیات و تهیه فرمولاسیون نانولیپوزومال مشتقات فلوئورینه کورکومینوئیدی و بررسی اثرات آنتی توموری بصورت برون تنی و درون تنی در مدل های تومور ملانوما و کلون دکترا (Ph.D) دکتر امیر حسین صاحبکار علوم پزشکی مشهد 12
7 بهبود طراحي و ارزيابي عملکرد يک سيستم بازسازي کننده ناحيه فک پايين بر اساس شاخص¬ قابليت اطمينان دکترا (Ph.D) دکتر فرزان قاليچي صنعتی سهند 10
8 بررسی اثرات هماتولوژیکی کارکنان بخش رنگ، یک مطالعه موردی، بنزن کارشناسی ارشد دکتر سید جمال الدین شاه طاهری علوم پزشکی تهران 5
9 مقایسه ی پروفایل بیان ژنی سلولهای توموری در حال گردش (CTCs) با اگزوزوم های موجود در گردش خون بیماران متاستاتیک سرطان کولورکتال دکترا (Ph.D) دکتر زهرا مجد جباری علوم پزشکی ایران 10
10 تنظیم افزایشی 625-hsa-miR برای هدف قرار دادن مسیر ILK به منظور مهار سرطان زایی رده ی سلولی لوسمی میلوئیدی حاد; مطالعه در محیط آزمایشگاه و مدل حیوانی کارشناسی ارشد دکتر سید هادی موسوی علوم پزشکی تهران 5
11 بررسی اثر سلول های شبه بنیادی سرطان معده بر توازن سلول های Th17 و Treg در محیط in vitro کارشناسی ارشد دکتر قاسم سلگی علوم پزشکی همدان 5
12 تخمین تمایل به پرداخت زنان برای غربالگری سرطان پستان با ماموگرافی در شهر تبریز با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط کارشناسی ارشد دکتر شیرین نصرت نژاد علوم پزشکی تبریز 4
13 بررسی اثر پروتئین CD47 و پپتید مشتق از آن بر میزان برداشت ماکروفاژی، تجمع در بافت تومور، و اثرات ضد توموری برون تنی و درون تنی فرم نانولیپوزومی داروی دوکسوروبیسین دکترا (Ph.D) دکتر محمود رضا جعفری علوم پزشکی مشهد 8
14 تهیه و ارزیابی نانو حامل هیبریدی حاوی پپتید بروینین-R  2 متصل شده به پلی‌اتیلن ایمین به عنوان حامل جدید انتقال ژن دکترا (Ph.D) دکتر رضا کاظمی اسکویی علوم پزشکی مشهد 8
15 مطالعه پروفایل بیانی آنتی ژن های ROR1، Sortilin و (Fibromodulin (FMOD در سرطان های مثانه و پروستات دکترا (Ph.D) دکتر حجت ا… ربانی پژوهشگاه ابن سینا 8
16 سلول درمانی با استفاده از سلول های NK به همراه داروی سورافنیب در مدل حیوانی هپاتوسلولارکارسینوما دکترا (Ph.D) دکتر جواد وردی علوم پزشکی تهران 8
17 بررسی میزان بیان و متیلاسیون ژن keap1 در نمونه های بیوپسی بیماران مبتلا به سرطان معده و مقايسه آن با نمونه های بیوپسی افراد غير مبتلا به سرطان معده دکترا (Ph.D) دکتر محمد حسین صومی علوم پزشکی تبریز 8
18 اثر اپی‌گاللوکاتچین-3-گالات بر بیان miR-34a و miR-93 و DAX1 وAR  در رده‌ سلولی LNCaP سرطان پروستات دکترا (Ph.D) دکتر بهمن یغمایی شهید بهشتی تهران 8
19 انتقال Anti-miR-142  بوسیله اگزوزوم های استخراج شده از سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان موش به cancer stem cell های جداشده از رده سلولی MCF-7 و بررسی اثرات درمانی در مدل های موشی سرطان پستان دکترا (Ph.D) دکتر محمودرضا جعفری علوم پزشکی مشهد- 8
20 استفاده از miRNA به منظور مهار فاکتورهای تعامل کننده با گیرنده آندروژن  و بررسی اثرات آن بر بقای رده های سلولی سرطان پروستات دکترا (Ph.D) دکتر سید حمید آقایی بختیاری علوم پزشکی مشهد 8
21 مقایسه اثردرمانی سلولهای بنیادی مزانشیم و داروی سورافنیب به تنهایی و همزمان در مدل موشی سرطان کبد دکترا (Ph.D) دکتر جواد وردی علوم پزشکی تهران 7
22 ساخت و بررسی داربست هاي هيدروژلي سه بعدی بر پایه ژلاتین به عنوان مدل سرطاني خارج بدني و بررسی نرخ نفوذ نانوذرات مغناطیسی کارشناسی ارشد دکتر شاداب باقری خولنجانی صنعتی امیرکبیر 7
23 بررسی وضعیت نابرابری اقتصادی- اجتماعی در تشخیص دیررس سرطان در بیماران تشخیص داده شده با سرطان کولورکتال بین سالهای 1393-1395 کارشناسی ارشد دکتر سحرناز نجات علوم پزشکی تهران 3
24 تعیین شاخص­های مناسب ارزیابی کیفیت مراقبت­های بالینی در سرطان کولورکتال در انستیتوکانسر دکترا (Ph.D) دکتر کاظم زنده دل علوم پزشکی تهران 12
25 مطالعه میزان بیان ژنهای موثر در آنژیوژنز در مرحله های مختلف ابتدایی، حد واسط و انتهایی سرطان تریپل نگاتیو مدل موشی کارشناسی ارشد دکتر مروه رحمتی آزاد 7
26 ارائه مدل پورتال اختصاصی برای زنان مبتلا به سرطان پستان در ایران کارشناسی ارشد دكتر عباس شيخ طاهري علوم پزشکی ایران 3
27 بررسی ویژگیها و پیامد های بیماران مبتلا به تومورهای ژرم سل تخمدان  مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی تهران از سال 1980-1996 دکترا (Ph.D) دکتر ستاره اخوان علوم پزشکی تهران 4
28 بررسی اثر مهاری نانوذرات کپسوله شده متفورمین و کورکومین بروی بیان ژن تلومراز در رده سلولیT_47D سرطان پستان کارشناسی ارشد دکتر نصرت اله ضرغامی ازاد اسلامی تبریز-واحد علوم تحقیقات 7
29 تاثیر متفورمین نانوکپسوله شده بر روی بیان ژن تلومراز در رده ی سلولی سرطان پستان    کارشناسی ارشد دکتر نصرت الله ضرغامی آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران 7
30  طراحی و ارزیابی نانوفیبرهای مغناطیسی هوشمند قابل کاشت مبتنی بر کورکومین جهت هدف درمانی مولکولی ژن تلومرازدر سلول های سرطان سینه دکترا (Ph.D) دکتر میرزاآقا  بابازاده آزاد تبریز 12
31 طراحی و سنتز نانوفیبرهای مغناطیسی هوشمند قابل کاشت و بارگیری شده با فنفورمین جهت هدف درمانی مولکولی ژن تلومرازدر  رده سلولی سرطان تخمدان دکترا (Ph.D) دکتر میرزاآقا بابازاده آژاد تبریز 12

فهرست