پرداخت خیرات و نذورات برای درگذشتگان ثبت شده در بخش یادبود مجازی

روش اول: پرداخت آنلاین با کارت‌های شتاب

 • این فیلد اختیاری است
 • این فیلد اختیاری است
  Max. file size: 512 MB.
 • بطور مثال: پیامی خطاب به مرحوم یا اعضای خانواده او؛ و یا احساس شما نسبت به مرحوم؛ این فیلد اختیاری است
 • به ریال
 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

روش دوم: ثبت رسید پرداخت

 • این فیلد اختیاری است
 • این فیلد اختیاری است
  Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, Max. file size: 5 MB.
 • بطور مثال: پیامی خطاب به مرحوم یا اعضای خانواده او؛ و یا احساس شما نسبت به مرحوم؛ این فیلد اختیاری است
 • به ریال
 • Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, Max. file size: 5 MB.
 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

شماره حساب بانک ملت بنام موسسه شناخت و مهار سرطان:  ۴۳۶۲۵۳۷۳۵۰

شماره کارت:   ۶۱۰۴۳۳۷۸۹۰۴۵۳۱۶۸

شماره شبا:  IR600120000000004362537350