علی قهرمان نژاد و رمضان رحیمی

یادبود مجازی
مرحومان علی قهرمان نژاد و رمضان رحیمی

پدران عزیزم، در این روزهای پایانی سال عجیب دلمان برایتان تنگ است
جای خالی شما تا ابد احساس و با هیچ چیز دیگری جایگزین نمیشود
روحتان شاد و غریق رحمت الهی عزیزانم

ایجادکننده صفحه: زهرا رحیمی (دختر مرحوم)

لیست خیرین و نذورات

“صدقات خیراتی که برای مرحومان علی قهرمان نژاد و رمضان رحیمی واریز شود صرف کمک به بیماران مبتلا به سرطان و سایر امور خیریه و اهداف موسسه خیریه شمس می گردد. خیریه شمس امین و قدردان خانواده و دوستان این مرحومان مغفور می باشد.”

اهدای نقدی نذورات به یاد درگذشته

  • این فیلد اختیاری است
  • این فیلد اختیاری است
  • بطور مثال: پیامی خطاب به مرحوم یا اعضای خانواده او؛ و یا احساس شما نسبت به مرحوم؛ این فیلد اختیاری است
  • به ریال
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

چنانچه برای پرداخت با مشکلی مواجه بودید، با پشتیبانی تماس حاصل نمایید: 09101016110

فهرست