غلامرضا کارگران

یادبود مجازی
مرحوم غلامرضا کارگران

به پاس اولین بوسه ای که پدرم به رسم مهردر اوّلین ساعات تولد به گونه ام زد،
به یاد سوزنده ترین بوسۀ آخر که من به رسم وداع به صورتش زدم،
یادش را گرامی میدارم. نثار روح همه ی پدرانی که دیگر بین ما نیستند.

ایجادکننده صفحه: مهدیه کارگران (دختر مرحوم)

لیست خیرین و نذورات

“صدقات خیراتی که برای مرحوم غلامرضا کارگران واریز شود صرف کمک به بیماران مبتلا به سرطان و سایر امور خیریه و اهداف موسسه خیریه شمس می گردد. خیریه شمس امین و قدردان خانواده و دوستان این مرحوم مغفور می باشد.”

اهدای نقدی نذورات به یاد درگذشته

  • این فیلد اختیاری است
  • این فیلد اختیاری است
    Max. file size: 512 MB.
  • بطور مثال: پیامی خطاب به مرحوم یا اعضای خانواده او؛ و یا احساس شما نسبت به مرحوم؛ این فیلد اختیاری است
  • به ریال
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

چنانچه برای پرداخت با مشکلی مواجه بودید، با پشتیبانی تماس حاصل نمایید: 09101016110