حاج حمزه مصدر

یادبود مجازی
مرحوم حاج حمزه مصدر

ایجادکننده صفحه: مرضیه مصدر (دختر مرحوم)
بی تو پر از داغ پریشانی ام / مهر جنون خورده به پیشانی ام
کوچه پر از رد قدمهای تو / پشت همین پنجره میخوانمت
بابا جون امسال بدون شما ….. روحت شاد مهربون بابا

لیست خیرین و نذورات

“صدقات خیراتی که برای مرحوم حاج حمزه مصدر واریز شود صرف کمک به بیماران مبتلا به سرطان و سایر امور خیریه و اهداف موسسه خیریه شمس می گردد. خیریه شمس امین و قدردان خانواده و دوستان این مرحوم مغفور می باشد.”

اهدای نقدی نذورات به یاد درگذشته

  • این فیلد اختیاری است
  • این فیلد اختیاری است
    Max. file size: 512 MB.
  • بطور مثال: پیامی خطاب به مرحوم یا اعضای خانواده او؛ و یا احساس شما نسبت به مرحوم؛ این فیلد اختیاری است
  • به ریال
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

چنانچه برای پرداخت با مشکلی مواجه بودید، با پشتیبانی تماس حاصل نمایید: 09101016110