مرحوم بهمن کریمیان

یادبود مجازی
مرحوم بهمن کریمیان

شادی روح پدربزرگ مهربانم صلوات

ایجادکننده صفحه: علی کریمیان (پدر)

لیست خیرین و نذورات

“صدقات خیراتی که برای مرحوم بهمن کریمیان واریز شود صرف کمک به بیماران مبتلا به سرطان و سایر امور خیریه و اهداف موسسه خیریه شمس می شود. خیریه شمس امین و قدردان خانواده و دوستان مرحوم می باشد.”

ذکر صلوات، قرائت قرآن و اهدای نذورات به خیریه

برای:
صلوات برای شادی روح اموات

2صلوات تا کنون فرستاده شده است!

برای کار صلوات شمار فعال بودن جاوا اسکریپت ضروریست.

برای:
قرائت فاتحه

2صلوات تا کنون فرستاده شده است!

برای کار صلوات شمار فعال بودن جاوا اسکریپت ضروریست.

تلاوت آیه الکرسی: