مرحوم محمدباقر رجایی زاده

یادبود مجازی
مرحوم محمدباقر رجایی زاده

ما داغ فراق دیده بودیم/ افسانه ی غم شنیده بودیم
اماغم توجگرگداز است/ دردیست که قصه اش درازست

به یاد پسرعموی عزیزمان

ایجادکننده صفحه: طاهره رجایی زاده (یکی از اقوام)

لیست خیرین و نذورات

“صدقات خیراتی که برای مرحوم محمدباقر رجایی زاده واریز شود صرف کمک به بیماران مبتلا به سرطان و سایر امور خیریه و اهداف موسسه خیریه شمس می شود. خیریه شمس امین و قدردان خانواده و دوستان مرحوم می باشد.”

ذکر صلوات، قرائت قرآن و اهدای نذورات به خیریه

صلوات برای شادی روح اموات

تعداد قرائت انجام شده: 3

برای کار صلوات شمار فعال بودن جاوا اسکریپت ضروریست.

قرائت فاتحه

تعداد قرائت انجام شده: 1

برای کار صلوات شمار فعال بودن جاوا اسکریپت ضروریست.

تلاوت آیه الکرسی:

فهرست