امید امانپور

یادبود مجازی
مرحوم امید امانپور

هوالباقی
اندوه تو جاودانه برجاست
گر نقش تو از میانه برخواست

ایجادکننده صفحه: دکتر سعید امانپور (برادر مرحوم)

لیست خیرین و نذورات

“صدقات خیراتی که برای مرحوم امید امانپور واریز شده صرف کمک به بیماران مبتلا به سرطان و سایر امور خیریه و اهداف موسسه خیریه شمس شده است. خیریه شمس امین و قدردان خانواده و دوستان مرحوم می باشد.”

5.000.000 ریال

سعید امانپور

خدا رحمتشان کند روحشان شاد

ذکر صلوات، قرائت قرآن و اهدای نذورات به خیریه

برای:
صلوات برای شادی روح اموات

20صلوات تا کنون فرستاده شده است!

برای کار صلوات شمار فعال بودن جاوا اسکریپت ضروریست.

برای:
قرائت فاتحه

7صلوات تا کنون فرستاده شده است!

برای کار صلوات شمار فعال بودن جاوا اسکریپت ضروریست.

تلاوت آیه الکرسی: