دکتر پیمان حداد

یادبود مجازی
مرحوم استاد دکتر پیمان حداد

استاد گروه آموزشی رادیوتراپی دانشکده پزشکی تهران، معاون آموزشی پژوهشکده سرطان و رئیس مرکز تحقیقات پرتودرمانی سرطان

استاد عزیز، جناب آقای دکتر حداد
چقدر زود و ناگهانی از بین ما پرکشیدی و ما از محبت و مشورتهای خردمندانه شما محروم شدیم. برایمان سخت است، جای خالی شما را در انستیتو کانسر تصور کنیم و صدمه ای که با فقدان شما به انستیتو کانسر وارد شد، به راحتی جبران نخواهد شد.
مطمئن هستیم که دعای خیر بیماران و خانواده‌های بیمارانی که درمانشان کردید و نجاتشان دادید توشه راهتان خواهد بود.
دانشجویان و همکاران شما، راه شما را ادامه خواهند داد و زود باشد که نهالی که در انستیتو کانسر ایران کاشتید بارور شود و نتایج فعالیتهای علمی و تخصصی شما روز به روز میوه بدهد و برایتان صدقه جاریه و دائمی باشد. دکتر کاظم زنده دل

ایجادکننده صفحه: دکتر کاظم زنده دل (همکار مرحوم)

لیست خیرین و نذورات

“صدقات خیراتی که برای مرحوم دکتر پیمان حداد واریز شود صرف کمک به بیماران مبتلا به سرطان و سایر امور خیریه و اهداف موسسه خیریه شمس می شود. خیریه شمس امین و قدردان خانواده و دوستان مرحوم می باشد.”

دکتر کاظم زنده دل

2,000,000 ریال

دکتر کاظم زنده دل

بدرود دوست عزیزم جناب آقای دکتر حداد

1,000,000 ریال

نظری

1,000,000 ریال

شفق نظری

ذکر صلوات، قرائت قرآن و اهدای نذورات به خیریه

برای:
صلوات برای شادی روح اموات

24صلوات تا کنون فرستاده شده است!

برای کار صلوات شمار فعال بودن جاوا اسکریپت ضروریست.

برای:
قرائت فاتحه

15صلوات تا کنون فرستاده شده است!

برای کار صلوات شمار فعال بودن جاوا اسکریپت ضروریست.

تلاوت آیه الکرسی: