مرحومه روح انگیز نوران و مرحوم حسن شریفی پور

یادبود مجازی
مرحومه روح انگیز نوران و مرحوم حسن شریفی پور

همیشه یادتان در دلمان ماندگار است
بزرگان

ایجادکننده صفحه: آمنه ترکمان (خواهرزاده)

لیست خیرین و نذورات

“صدقات خیراتی که برای مرحومه روح انگیز نوران و مرحوم حسن شریفی پور واریز شود صرف کمک به بیماران مبتلا به سرطان و سایر امور خیریه و اهداف موسسه خیریه شمس می شود. خیریه شمس امین و قدردان خانواده و دوستان مرحومه و مرحوم می باشد.”

ذکر صلوات، قرائت قرآن و اهدای نذورات به خیریه

برای:
صلوات برای شادی روح اموات

0صلوات تا کنون فرستاده شده است!

برای کار صلوات شمار فعال بودن جاوا اسکریپت ضروریست.

برای:
قرائت فاتحه

0صلوات تا کنون فرستاده شده است!

برای کار صلوات شمار فعال بودن جاوا اسکریپت ضروریست.

تلاوت آیه الکرسی: