عید قربان

بیماران مبتلا به سرطان برای تامین نیازهای درمانی و معیشتی به کمک ما نیاز دارند.

ما میتوانیم با هم متحد شویم و باعث تغییر در وضعیت سرطان کشور شویم.

درباره سرطان بیشتر بدانیم

از کمک های سال قبل شما سپاسگزاریم:

اطلاع رسانی و حمایت:

پیشگیری از سرطان

اطلاعات سرطان

تحقیقات سرطان

خیریه شمس بر اساس رسالتی که دارد حمایت‌هایی را همه ساله از تحقیقات سرطان به عمل می آورد

همکاری با ما:

نشریه سروش شمس

در نشریه سروش شمس  میتوانید در جریان اخبار ما قرار گرفته و همچنین از اطلاعات آموزشی در خصوص سرطان بهره مند شوید

شماره جدید منتشر گردید،

جهت مطالعه روی تصویر جلد کلیک نمایید.

سروش شمس شماره 11

فهرست
Praesent ut justo ut Curabitur risus. consequat. ut