خیریه شمس نوروز 1401

بیماران مبتلا به سرطان برای تامین نیازهای درمانی و معیشتی به کمک ما نیاز دارند.

ما میتوانیم با هم متحد شویم و باعث تغییر در وضعیت سرطان کشور شویم.

درباره سرطان بیشتر بدانیم

در 11 ماه اول سال 1399 ، شما کمک کردید و ما توانستیم،

1650 سبد ارزاق و لوازم التحریر

را بدست بیماران نیازمندی که با سرطان دست و پنجه نرم می کنند، برسانیم.

بخش های منتخب پورتال خیریه شمس:

اطلاع رسانی و حمایت:

پیشگیری از سرطان

اطلاعات سرطان

تحقیقات سرطان

خیریه شمس بر اساس رسالتی که دارد حمایت‌هایی را همه ساله از تحقیقات سرطان به عمل می آورد

همکاری با ما:

نشریه سروش شمس

در نشریه سروش شمس  میتوانید در جریان اخبار ما قرار گرفته و همچنین از اطلاعات آموزشی در خصوص سرطان بهره مند شوید

شماره جدید منتشر گردید،

جهت مطالعه روی تصویر جلد کلیک نمایید.

سروش شمس شماره 11