مطالب آموزشی ویژه ارتباط بیماری کرونا با بیماری سرطان

دکتر کاظم زنده دل

سرطان در بحران کرونا فراموش نشود

دکتر کاظم زنده دل دانشیار مرکز تحقیقات سرطان انستیتو کانسر ایران درس‌هایی از کرونا برای حمایت از بیماران مبتلا به ...
بیشتر بخوانید
کرونا

سؤالات متداول درباره بیماری کورونای جدید و سرطان: پاسخ برای بیماران مبتلا و بهبود یافته گان

منبع: انجمن متخصصین بالینی سرطان (ASCO) (29 اسفند 1398) ترجمه و تدوین: دکتر مامک طهماسبی - عضو هیات علمی انستیتوکانسر ...
بیشتر بخوانید
کرونا

دستورالعمل پیشگیری و مراقبت بیماری کورونا (COVID19)

برای بیماران مبتلا به سرطان، خانواده ها، مدیران و کارکنان مراکز بهداشتی درمانی نویسندگان: دکتر علی قنبری مطلق، دکتر پیام ...
بیشتر بخوانید

فهرست