رویکرد جامع به سرطان؛ مروری بر مداخلات و پتانسیل تأثیر

فرصتهای کنترل سرطان در تمام ابعاد کنترل سرطان از پیشگیری گرفته تا ایجاد و ارائه مراقبتهای حمایتی-تسکینی وجود دارد.فرصتهای کنترل سرطان در تمام ابعاد کنترل سرطان از پیشگیری گرفته تا ایجاد و ارائه مراقبتهای حمایتی-تسکینی وجود دارد.

(۱)مداخلات پیشگیری و کنترل سرطان در سطوح فردی و جامعه در تمام ابعاد سرطان از پیشگیری عوامل خطر تا تشخیص زودهنگام، درمان و مراقبت تسکینی وجود داشته دارد.

(۲)مصرف دخانیات، مهمترین علت بیشترین سرطانهای قابل پیشگیری در سراسر دنیا است که از طریق افزایش مالیات غیرمستقیم بر سیگار، قوانین هوای عاری از دود، محدودیت در ترویج و مقابله با تبلیغات سیگار کاهش خواهد یافت. آلودگی هوای محیط داخل و خارج فضاهای مسکونی، که علت بخش قابل توجهی از مرگ و میر ناشی از سرطان ریه میباشد، را می توان با استفاده از بخاریهای تمیز، سوختهای پاک، تهویه مناسب و دستورالعمل ها و سیاستهای کیفیت هوا کاهش داد.

(۳) واکسن علیه ویروس هپاتیت B و پاپیلومای انسانی در آینده به ترتیب بار سرطانهای کبد و دهانه رحم را بخصوص در کشورهای در حال توسعه کاهش خواهد داد. بعلاوه، انتقال این موارد و سایر عوامل سرطانزا (مانند  شیستوزوم هماتوبیوم، ویروس هپاتیت C) را میتوان با بهبود بهداشت و آموزش مردم برای تغییر رفتارهای پرخطرشان پیشگیری کرد. حفاظت از قرار گرفتن در معرض آفتاب خطر سرطان پوست را کاهش میدهد. مواجهات شغلی سرطانزا از طریق بهبود ایمنی محیط کار قابل جلوگیری است.   غربالگری منظم برای سرطانهای دهانه رحم، روده بزرگ و پستان باعث تشخیص بیماری در مراحل ابتدایی میشود و باعث افزایش شانس نجات و درمان بیمار میشود. افزایش آگاهی از علائم هشداردهنده برای سرطان حفره دهان، پوست و دیگر سرطانها ممکن است باعث تشخیص سرطان ها در مراحل ابتدایی شود.

(۴) درمان موثر (جراحی، شیمی درمانی و پرتو درمانی) برای چندین سرطان شامل سرطانهای پستان، روده بزرگ، بیضه و بسیاری دیگر از سرطانهای کودکان پیشرفت کرده است. برای سرطانهای خاصی مانند بیضه، درمان حتی در مراحل پیشرفته بیماری ممکن است به معالجه منجر شود. درد همراه با سرطان از طریق مدیریت داروهای ضد درد قابل کنترل است. کاربرد جهانی کامل این مداخلات میتواند از بخش قابلتوجهی از مرگومیر ناشی از سرطان در سراسر دنیا جلوگیری کند.

“ یک ذره پیشگیری بهتر از یک خروار مداواست”
بنیامین فرانکلین

۱- مداخلات مربوط به پیشگیری و کنترل سرطان در سطوح فردی و جامعه در تمام ابعاد کنترل سرطان وجود دارد.

۲- ترک سیگار در تمام سنین و بهخصوص پیش از میانسالی مفید است.

احتمال مرگ ناشی از سرطان ریه بر اساس سن طی شده

افزایش %۷۰ قیمت دخانیات در کنار %۱۰ کاهش مصرف از طریق دیگر اقدامات کنترل دخانیات از ۲۵ میلیون مرگ و میر
ناشی از سرطان را تا سال ۲۰۵۰ جلوگیری می کند.

3- مرگ ناشی از سرطان دهانه رحم قابل پیشگیری است.

تعداد مرگ و میری که در آینده با واکسینه کردن ۷۰% دختران ۹ ساله پیشگیری خواهد شد.

4- میزان بقاء سرطان کودکان طی چند دهه گذشته در کشورهای پردرآمد دو برابر شده اما در کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط دچار وفقه بوده است.
میزان بقاء طی پنج سال از سرطانهای دوران کودکی

سرطان, مداخلات و پتانسيل تأثير

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

چهار × 1 =