سرطان هیچ حد و مرزی نمی شناسد و خانه به خانه ما را تهدید می کند. ما هم برای مبارزه با سرطان باید بدون حد و مرز و خانه به خانه نقش خود را ایفا کنیم. مهار سرطان تنها وقتی میسر است که شناخت کاملی از ماهیت آن، علل ایجاد کننده و روش های مبارزه با آن داشته باشیم. اعتقاد داریم با افزایش ظرفیت ها و توسعه آموزش، پژوهش و زیر ساخت ها، روش های مهار سرطان را بشناسیم و برای مهار آن بصورت همه جانبه اقدام کنیم .

درباره موسسه خیریه شمس:

خیریه شمس (موسسه مردم نهاد شناخت و مهار سرطان) برآمده از دل انستیتو کانسر ایران، بر اساس آخرین یافته های علمی و برترین عملکردهای ملی و بین المللی، برای شناخت و مهار سرطان می کوشد و پیشگیری، درمان، تشخیص زود هنگام و مراقبت های تسکینی را محور فعالیت های خود می داند. خیریه شمس به لطف کمک های مردمی، تلاش میکند بیماران مبتلا به سرطان از دسترسی به درمان و داروی مناسب محروم نشوند و خانواده بیماران احساس تنهایی نکنند.

فعالیت های موسسه:

  • ارائه کمک هزینه دارویی برای بیماران نیازمند
  • تأمین تجهیزات بیمارستانی و درمانی بیماران
  • تامین معیشت بیماران و خانواده آنان
  • حمایت از طرح های پژوهشی در حمایت از سرطان
  • آموزش عمومی جهت پیشگیری از سرطان
 • مشاوره و تقویت روحیه بیماران مبتلا به سرطان

انستیتو کانسر ایران:

انستیتو کانسر ایران به عنوان قدیمی ترین و جامع ترین مرکز علمی و درمانی سرطان کشور است و علاوه بر بیماران شهر تهران به بیماران محرومی که از سراسر کشور مراجعه میکنند خدمات تشخیصی و درمانی ارائه میکنند. اولویت اصلی خیریه شمس ،حمایت و توسعه خدمات انستیتو کانسر ایران است و خدمات خود را در این خصوص از طریق دفتر موسسه و با همکاری مسئولین انستیتو به بیماران ارائه میکند .

همراه ما باشید:

  • عضویت: پس از تکمیل فرم عضویت موءسسه بصورت حضوری یا انلاین یکی از اعضای موسسه شوید.
  • کمک نقدی: واریز وجوهات و نذورات و اهداء وقوفات.
  • مشارکت: ارائه تخصص و توانمندی های خود در امور مشاوره ای ،علمی،فنی و اجرایی
 • کمک غیر نقدی: تامین تجهیزات بیمارستانی ،ساخت و ساز.

 

بسمه تعالي
اساسنامه مؤسسه غیر دولتی شناخت و مهار سرطان
ساختار عضوپذير (مجمع عمومي اعضا)

فصل اول – كليات و اهداف :

ماده 1

نام سازمان مردم نهاد مورد نظر موسسه غیر دولتی شناخت و مهار سرطان است كه در اين اساسنامه به لحاظ رعايت اختصار ” موسسه ” ناميده مي شود .

ماده 2

نوع فعاليت: کلیه فعالیت های موسسه غيرسياسي ، غيرانتفاعي و غیر دولتی بوده و در موضوع بهداشت و سلامت با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و این اساسنامه فعالیت خواهد نمود.

ماده 3

محدوده فعاليت موسسه در سطح ملی است.

ماده 4

محل : مركز اصلي موسسه دراستان : تهران، شهرستان تهران به نشاني : تهران، انتهای بلوار کشاورز، بیمارستان امام خمینی(ره)، انستیتوکانسر ایران، ساختمان رادیوتراپی، طبقه همکف واقع است و در صورت لزوم مي تواند پس از كسب مجوز از مرجع صدور پروانه برابر مقررات در سایر نقاط داخل یا خارج کشور، شعبه یا دفترنمايندگي ايجاد نمايد.

ماده 5

تابعيت :موسسه تابعيت جمهوري اسلامي ايران را دارد و كليه اعضاي آن التزام خود را به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي دارند .

ماده 6

مدت فعاليت موسسه از تاريخ تاسيس به مدت نامحدود مي باشد .

ماده 7

دارايي اوليه موسسه اعم از منقول و غيرمنقول مبلغ 50000000 ريال مي‌باشد كه از سوي هيأت موسس تماماً پرداخت شده و در اختيار موسسه قرار گرفته است.

ماده 8

هيأت موسس موسسه اشخاصي هستند كه براي تهيه مقدمات تشكيل قيام نموده‌ اند و بعد از تأسيس تحت عنوان موسس مسووليتي نخواهند داشت .

ماده 9

اهداف موسسه عبارتند از :
الف : كليات
تاسیس موسسه کمک های مردمی انستیتوکانسر با هدف جذب و هدایت کمک های مردمی در خصوص کنترل سرطان در ایران.
ب : روش اجراي هدف
1-ایجاد یک موسسه مورد اعتماد برای افرادی که در نظر دارند وجوه خیریه خود را برای کنترل سرطان وقف نمایند. 2-حمایت معنوی از محققین و افراد فعال در زمینه کنترل سرطان در کشور. 3-جذب کمک های مردمی در کشور و سطح بین الملل در زمینه توسعه تحقیقات سرطان در ایران. 4-حمایت از طرح های پژوهشی مرتبط با سرطان در کشور. 5-هدایت کمک های مردمی جذب شده در فعالیت های تحقیقاتی و درمان در کشور. 6-ایجاد فرهنگ مشارکت عمومی برای مبارزه با سرطان در کشور. 7-حمایت های معنوی و مالی از مراکز فعال در زمینه تحقیقات و درمان سرطان. 8-حمایت از ساخت و تجهیز مراکز درمانی، پژوهشی و حمایتی سرطان. 9-حمایت مالی و معنوی در زمینه تشخیص، درمان و پیشگیری بیماران سرطانی. 10-جهت انجام هرگونه مداخله درمانی باید مطابق با قوانین و مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با درخواست جداگانه از واحد صدور پروانه ها انجام پذیرد. 11-فعالیت های علمی می بایستی از طریق هماهنگی و أخذ مجوز از انجمن های علمی مرتبط داخل کشور انجام شود.

ماده 10

شرايط عضويت : 1-تابعیت ایرانی 2-حداقل سن 18 سال 3- التزام به اهداف موسسه و تلاش به منظور ارتقای اهداف خیرخواهانه مجمع و اعضاء 4-پرداخت حق عضویت 5-موافقت اعضای هیأت مدیره
انواع عضويت :رسمي: شامل پزشکان، متخصصین، دانشجویان، اعضای هیأت علمی و سایر افراد که حرفه، شغل و تحصیلات آن ها مرتبط با اهداف باشد. ايشان داراي حق راي و كانديداتوري هستند. افتخاری: عبارت است از افرادي كه عضو رسمی موسسه نیستند. وليكن تمایل در پيشبرد اهداف موسسه دارند. ايشان فاقد حق رأي و كانديداتوري هستند و پرداخت حق عضویت برای آن ها الزامی است.

فصل دوم : ساختار
ماده 11

اركان موسسه عبـارتنـد از 1- مجمـع عمـومـي 2- هيأت مـديـره 3- مدیرعامل 4- بازرس.

ماده 12

مجمع عمومي مؤسس همان هيأت مؤسس بوده و وظايف ذيل را داراست:
1- انجام اقدامات اوليه براي تاسيس؛
2- تهيه طرح اساسنامه و تصويب آن؛
3- انتخاب اولين مديران و بازرسان موسسه.
تبصره 1: اكثريت لازم جهت تشكيل مجمع عمومي مؤسس در بار اول با حضور نصف بعلاوه يك اعضاء بوده و در صورت عدم حد نصاب اكثريت لازم، دربار دوم با حضور يك سوم اعضاء رسميت خواهد يافت.
تبصره 2: تصميمات مجمع عمومي مؤسس با اكثريت دو سوم آراء حاضرين با تأييد مرجع صدور پروانه و دستگاه تخصصي اتخاذ و رسمي مي‌شود.

ماده 13

مجمع عمومي عادي:
مجمع عمومي متشكل از اعضاء مي باشد و عالي ترين مرجع تصميم‌گيري است كه به صورت عادي يا فوق العاده تشكيل مي‌گردد .

ماده 14

مجمع عمومي عادي سالانه در شهریور ماه تشكيل خواهد شد. جلسه با حضور نصف به علاوه يك اعضا در بار اول رسميت يافته و با حضور هر تعداد از اعضاء در بار دوم تشكيل و رسمي خواهد بود.
تبصره 1- اكثريت لازم جهت اتخاذ تصميم مجمع عمومي عادي نصف به علاوه يك آراء حاضرين در جلسه رسمي مجمع مي باشد مگر در خصوص انتخاب مديران يا بازرسان كه با رأي اكثريت نسبي خواهد بود. در صورتي كه در دعوت نخست، اكثريت حاصل نشد، جلسه دوم به فاصله حداقل 10(ده) روز تشكيل و با هر تعداد از اعضاي حاضر، جلسه رسميت خواهد يافت.
تبصره 2- مجمع عمومي عادي ممكن است به صورت فوق العاده در هر زمان به تقاضاي هيأت مديره يا بازرس (ها) يا به درخواست يك پنجم اعضاء – در صورتي كه هيأت مديره يا بازرس ظرف مدت 20 روز به درخواست اعضاء مبني بر برگزاري مجمع عمومي عمل ننمايد – تشكيل مي گردد.
تبصره 3- دعوت براي مجمع عمومي عادي از طريق درج آگهي در روزنامه كثيرالانتشار حداقل 10 روز و حداكثر 40 روز قبل از برگزاري مجمع و يا دعوت كتبي صورت مي‌پذيرد.
تبصره 4- روزنامه كثيرالانتشار براي درج آگهي‌ها روزنامه اطلاعات می باشد.

ماده 15

وظايف مجمع عمومي عادي :
1-انتخاب اعضاي هيأت مديره و بازرسان ( اصلي و علي البدل )؛
2-استماع و رسيدگي به گزارش هيأت مديره و بازرس (ها)؛
3-تعيين خط مشي كلي موسسه؛
4-بررسي و تصويب يا رد پيشنهادهاي هيأت مديره؛
5-تصويب ترازنامه و بودجه موسسه؛
6-تعيين روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي ها و دعوتنامه ها؛
7-عزل اعضاي هيأت مديره و بازرسان؛
8-تعيين حق عضويت؛
9-تصويب انتشار نشريه.

ماده 16

مجمع عمومي فوق‌العاده
مجمع عمومي فوق العاده با شرايط زير تشكيل خواهد شد:
1-با درخواست اكثريت اعضاي هيأت مديره يا بازرس؛
2-با درخواست يك پنجم اعضاء در صورتي كه هيأت مديره يا بازرس ظرف مدت 20 روز به درخواست اعضاء مبني بر برگزاري مجمع عمومي عمل ننمايد .
تبصره 1 – اكثريت لازم جهت تشكيل مجمع عمومي فوق العاده بار اول همان شرايط مجمع عمومي عادي مي باشد و در بار دوم با حضور بيش از يك سوم اعضاء كه حق رأي دارند تشكيل مي‌گردد.
تبصره 2 – تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده با آراي دو سوم اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود .

ماده 17

وظايف مجمع عمومي فوق‌العاده :
1-تصويب تغييرات اساسنامه؛
2-بررسي و تصويب يا رد انحلال؛
3-تغيير در ميزان سرمايه؛
4-انحلال قبل از موعد؛
5-هرگونه تغيير در ماهيت.

ماده 18

مجامع عمومي توسط هيأت رئيسه اي مركب از يك رئيس، يك منشي و دو ناظر اداره مي شوند.
تبصره 1- اعضاي هيأت رئيسه نبايد از بين كانديداهاي هيأت مديره و بازرسان باشند و با اعلام قبولي نامزدي خود در مجمع عمومي انتخاب خواهند شد.
تبصره 2- رئيس هيأت مديره، رئيس هيأت رئيسه مجمع عمومي خواهد بود مگر اينكه موضوع عزل یا انتخاب هيأت مديره باشد.
تبصره 3 – مجامع عمومي عادي، عادي فوق العاده و فوق العاده با نظارت وزارت كشور برگزار مي شود.

ماده 19

هيأت مديره :
موسسه داراي هيأت مديره اي مركب از 5 نفر عضو اصلي و 2 نفر عضو علي‌البدل خواهد بود.
تبصره 1- جلسات هيأت مديره با حضور بيش از نصف اعضاء رسميت يافته و تصميمات متخذه با اكثريت آراء حاضرين معتبر خواهد بود .
تبصره 2– شركت اعضاي هيأت مديره در جلسات ضروري است و غيبت هر يك از اعضاء بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلي تا 3 جلسه متوالي يا 5 جلسه متناوب در طول سال در حكم استعفاي عضو غايب خواهد بود.
تبصره 3 – دعوت از اعضاي هيأت مديره مي بايست حداقل20 روز قبل از تشكيل جلسه به صورت قانوني انجام پذيرد.
تبصره 4- در ترکیب هیأت مدیره، دو سوم اعضاء می بایستی از رشته های مرتبط پزشکی باشند.

ماده 20

در صورت استعفا يا فوت يا سلب شرايط از هر يك از اعضاي هيأت مديره يا بازرس، عضو علي‌البدل براي مدت باقي مانده هيأت مديره يا بازرسي به جاي عضو اصلي انجام وظيفه خواهد نمود.
در صورتي كه تعداد هيأت مديره يا بازرسي به هر دليل كمتر از تعداد اعضاء اصلي شود و ورود اعضاء علي البدل نيز موجب تكميل آن نشود، انتخابات مجدد مجمع عمومي حسب مورد به صورت عادی یا به صورت فوق العاده در مهلت قانونی جهت تکمیل تعداد باقی مانده اعضاء برگزار خواهد گردید.

ماده 21

هيأت مديره علاوه بر جلساتي كه به طور مرتب و حداقل ماهي یک بار تشكيل مي‌گردد بنا به ضرورت با دعوت كتبي يا تلفني رئيس يا نايب رئيس تشكيل جلسه فوق العاده خواهد داد.
تبصره: نحوه تشكيل جلسه فوق‌العاده به موجب آئين‌نامه داخلي است كه به تصويب هيأت مديره خواهد رسيد.

ماده 22

اعضاي هيأت مديره در اولين جلسه اي كه بعد از انتخاب شدن تشكيل مي دهند از بين خود يك نفر رئيس و يك نفر نايب رئيس و يك نفر خزانه دار انتخاب خواهند نمود، حدود اختيارات آن ها را اساسنامه يا آيين نامه‌‌اي كه به تصويب مجمع عمومي اعضاء خواهد رسيد مشخص مي‌نمايد.
تبصره 1- هيأت مديره موظف است پس از تعيين سمت ها، حداكثر تا يك هفته از بين خود يا خارج يك نفر را به سمت مدير عامل انتخاب نموده و حدود اختيارات و مدت تصدي و حق الزحمه او را تعيين كند.
تبصره 2- مدير عامل نمي تواند در عين حال رئيس هيأت مديره باشد مگر با تصويب سه چهارم اعضاي مجمع عمومي.
تبصره 3- هيأت مديره در هر موقع مي تواند افراد فوق الذكر را از سمت هاي مذكور عزل كند.
تبصره 4- هيأت مديره در صورت لزوم مي تواند سمت هاي ديگري براي ساير اعضاء هيأت مديره تعريف نمايد .

ماده 23

هيأت مديره براي مدت 2 سال انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد اعضاء هيأت مديره براي دوره هاي بعدي بلامانع است.

ماده 24

هيأت مديره نماينده قانوني موسسه بوده و وظايف و اختيارات آن در چارچوب اساسنامه به شرح ذيل مي باشد : حفظ و حراست اموال منقول و غير منقول، رسيدگي به حساب ها، پرداخت ديون و وصول مطالبات، اجراي مصوبات مجامع عمومي، افتتاح حساب در بانك ها طي انجام تشريفات قانوني، تعقيب جريانات قضائي و اداري و ثبتي در كليه مراحل قانوني در محاكم، تعيين حكم و تعيين وكيل و عزل آن، قطع و فصل دعاوي از طريق سازش (مصالحه) و در صورت اقتضاء تفويض و واگذاري تمام يا قسمتي از اختيارات خود به هر شخص ديگر اعم از حقوقي يا حقيقي با حق توكيل و ساير وظايفي كه بر اساس اساسنامه به هيات مديره واگذار گرديده. به طور كلي هيأت مديره مي تواند هر اقدام و معامله اي را كه ضروري بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول كه مستلزم تصويب مجمع عمومي باشد پس از تصویب به نام مؤسسه انجام دهد.
همچنين هيأت مديره موظف است 3 ماه قبل از پايان تصدي خود، از مجمع عمومي عادي به منظور انتخابات هيأت مديره و بازرس جديد دعوت نمايد. هيأت مديره قبل از درج آگهي در روزنامه كثير الانتشار بايد دستور كار مجمع عمومي، زمان و مكان برگزاري و فهرست اسامي اعضاء را به تأييد مرجع صدور پروانه برساند و حداقل 40 روز قبل از پايان تصدي خود نتيجه انتخابات را به مرجع صدور پروانه اعلام نمايد.
تبصره 1– جز درباره موضوعاتي كه به موجب مفاد اين اساسنامه أخذ تصميم و اقدام درباره آن ها در صلاحيت خاص مجمع عمومي اعضاء است، هيأت مديره كليه اختيارات لازم براي اداره امور مشروط به رعايت حدود اهداف و اساسنامه را دارا مي باشد.
تبصره2- هيأت مديره پس از تصويب مي‌تواند در انجام معاملات و یا پرداخت هزينه‌هاي جاري موسسه تا مبلغ 3000000000 ريال (سه میلیارد ریال) بدون تصويب مجمع عمومي رأساً اقدام نمايد.

ماده 25

موسسه داراي 1 نفر بازرس اصلي و 1 نفر بازرس علي‌البدل مي باشد كه در مجمع عمومي عادي با رأي كتبي و براي مدت يك سال انتخاب مي گردند. انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.

ماده 26