حاجیه خانم باجی فرهنگ

یادبود مجازی
مرحومه حاجیه خانم باجی فرهنگ

پنجشنبه است و
دوباره دلم برای کسانی که ندارمشان تنگ است.
پنجشنبه است و
چقدر جای خالی مادر بزرگ عزیزم را
زیاد احساس میکنیم

ایجادکننده صفحه: علیرضا فرهنگ (نوه)

لیست خیرین و نذورات

“صدقات خیراتی که برای مرحومه حاجیه خانم باجی فرهنگ واریز شود صرف کمک به بیماران مبتلا به سرطان و سایر امور خیریه و اهداف موسسه خیریه شمس می شود. خیریه شمس امین و قدردان خانواده و دوستان مرحومه می باشد.”

ذکر صلوات، قرائت قرآن و اهدای نذورات به خیریه

صلوات برای شادی روح اموات

تعداد قرائت انجام شده: 33

برای کار صلوات شمار فعال بودن جاوا اسکریپت ضروریست.

قرائت فاتحه

تعداد قرائت انجام شده: 13

برای کار صلوات شمار فعال بودن جاوا اسکریپت ضروریست.

تلاوت آیه الکرسی:

فهرست